PROMO VIDEO
Video 1
Prezentačné video výrobcu
Video 2
Ukážka reálnej montáže - mokrý systém
Video 3
Ukážka reálnej montáže - suchý systém
Video 4
Porovnanie nábehu podlahového vykurovania bez (PYD RA) a s (PYD ALU) hliníkovými termoplechmi
Video 5
Porovnanie nábehu podlahového chladenia bez (PYD RA) a s (PYD ALU) hliníkovými termoplechmi