H-AC Projekt s.r.o.
Pod Šiancom 1D
040 01 Košice

 

     
technické poradenstvo, obchod: 0948 506 425 pyd (sk) pyd.sk
     

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Vložka číslo : 21371/V, oddiel : Sro. Bankové spojenie : VÚB Banka, pobočka Košice


IČO : 44 013 426 | IČ DPH : SK 2022 548 924


Kontaktný formulár
zobraziť
mapu