Uvádzame prehľad našich montážnych partnerov, ktorí už majú viacnásobné skúsenosti s montážou našich systémov. Na podstránke REFERENCIE sa dozviete v časti Info pri každej stavbe nielen to, kto zabezpečoval predaj a dodávku systému, ale aj mená projektantov vykurovania a architektov, ktorí ich v rámci svojich projektov aplikovali. Projektanti vykurovania a montážne firmy, ktorí zodpovedne a spoľahlivo aplikujú naše patentovo chránené systémy, získavajú od náš certifikáčné osvedčenie kvality.
 
 
Východné Slovensko:
 
ASDM s.r.o., Buzulucká 11, 040 22 Košice, www.asdm.sk
 
COLTBURG s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice, www.coltburg.sk 
 
Klima - Teplo designing s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice, www.designing.sk 
 
PROFIINSTAL, s.r.o., Kavečianska cesta 8, 040 01 Košice, www.profiinstal.sk
 
Stavcomp, s.r.o., Veterná 16, 085 01 Bardejov, www.stavcomp.sk
 
TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves, www.termoplast-snv.sk
 
Thermical s.r.o., Moyzesova 18, 040 01 Košice, www.thermical.sk
 
Ventoo, s.r.o., Rubínova 3, 974 05 Banská Bystrica, www.ventoo.sk
 
VYKUROVACIE CENTRUM s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice, www.vykurovaciecentrum.sk
 
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, www.vztmont.sk 
 
Ing. Martin Tipul - ENERGOTIP, Poštárka 103, 085 01 Bardejov, www.energotip.sk
 
 
Stredné Slovensko:
 
COLTBURG s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice, www.coltburg.sk
 
EQUINOX, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, www.equinox.sk
 
Instalmont - BV s.r.o., 8. mája 1928/102, 923 01 Sereď, instalmontbv@gmail.com
 
Klima - Teplo designing s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice, www.designing.sk 
 
Stavcomp, s.r.o., Veterná 16, 085 01 Bardejov, www.stavcomp.sk
 
TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves, www.termoplast-snv.sk
 
Ventoo, s.r.o., Rubínova 3, 974 05 Banská Bystrica, www.ventoo.sk
 
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, www.vztmont.sk 
 
 
Západné Slovensko:
 
COLTBURG s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice, www.coltburg.sk 
 
Instalmont - BV s.r.o., 8. mája 1928/102, 923 01 Sereď, instalmontbv@gmail.com
 
Klima - Teplo designing s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice, www.designing.sk 
 
Ventoo, s.r.o., Rubínova 3, 974 05 Banská Bystrica, www.ventoo.sk
 
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, www.vztmont.sk 
 
Stavcomp, s.r.o., Veterná 16, 085 01 Bardejov, www.stavcomp.sk
 
TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves, www.termoplast-snv.sk