Základný postup montáže
(podrobne rozpísaný v návodoch na montáž)
 
 • Skrinky rozdeľovačov musia byť namontované.
 • Položenie stavebnej tepelnej izolácie.
 • Montáž obvodových dilatačných pásov PYD-RD.
 • Uloženie systémovej dosky PYD-F152, F202, F252, F303, ktoré plnia aj funkciu kročajovej izolácie (hrúbky 15, 20, 25 a 30 mm).
 • Prelepenie spojov systémovej dosky, ako aj styku s dilatačným pásom pomocou pásky PYD-KL.
 • Položenie potrubia PYD-SR20, alebo PYD-SR16 podľa kladačských výkresov.
 • Uloženie hliníkových termoplechov PYD-ALx.
 • Uchytenie potrubia o systémovú dosku pomocou príchytiek PYD-SC.
 • Napojenie potrubia na rozdeľovač.
 • Natlakovanie potrubia za účelom tlakovej skúšky podľa protokolu.
 
Podmienky pre montáž
 
 • Podkladová plocha musí byť dostatočné rovná a zbavená výčnelkov z betónu a pod.
 • Rozvody vody, centrálneho vysávača a pod. musia byť vedené pod systémovou doskou podlahového vykurovania.
 • Miestnosť musí byť prázdna a riadne vyzametaná.
 • V prípade suchej montáže musia byť podkladové dosky statický vhodné pre montáž systému.
 • Stavenisko musí byť dostupné aspoň pomocou dodávkového auta.
 • Stavebné výšky podláh musia byť vopred odsúhlasené a dodržané.
 • Poloha skriniek rozdeľovačov musí byť vopred odsúhlasená a ich osadenie zabezpečené ešte pred montážou podlahového vykurovania.
 • Je žiadúce, aby boli hrubé omietky a inštalačné práce ukončené pred motnážou podlahového vykurovania.
 • Teploty pri montáži majú byť minimálne 5 stupňov celzia, ideálne 10 až 15 stupňov celzia.