Srdce systému PYD

Zníženie množstva poteru

Vďaka pyramídovému termoplechu PYD®-ALU-Thermoleitblech je možné redukovať množstvo cementového poteru o cca. 10%. To je významný faktor, ktorý umožňuje skrátenie reakčných časov. Zakúrenie a chladnutie poteru je tak citeľne pružnejšie. Na obrázku vpravo je porovnanie objemu štandardného systému a systému s termoplieškami.

Rýchlejšie reakčné časy

Tepelná vodivosť cementového poteru je v porovnaní s hliníkom skoro 135 krát horšia. Preto máme v PYD®-THERMOSYSTEME najprv distribúciu tepla v horizontálnom smere cez pyramídové termoplechy. Zároveň je teplo vedené cez poter do povrchových vrstiev podlahy.

Zväčšenie odovzdávacej plochy tepla

Cez pyramídové vlysy termoplieškov  PYD®-ALU-Thermoleitbleche sa samotná odovzdávacia plocha tepla spodnej časti poteru zväčší o cca. 30% voči vrchnej ploche poteru. To umožňuje zníženie teploty privádzanej vykurovacej vody s pozitívnym efektom na potrebu primárnej energie (zemný plyn u kondenzačných kotlov, alebo elektrická energia pri elektrokotloch a tepelných čerpadlách).

Rovnomerné odovzdávanie tepla

Špeciálne riešené uloženie potrubia do pyramídového termoplechu umožňuje rovnomerné a efektívne vedenie tepla do termoplechu. Tým dosahujeme v porovnaní s klasickým podlahovým vykurovaním o 280% väčšiu odovzdávaciu plochu tepla z rúrky do konštrukcie poteru.

Vynikajúca tepelná vodivosť hliníka umožňuje rovnomernejšiu distribúciu tepla v rámci vykurovacích/chladiacich plôch

Štandardné podlahové vykurovanie
Podlahové vykurovanie s termoplieškami
 • vyššia vrstva poteru
 • dlhší reakčný čas pri nábehu a chladnutí
 • horšia regulácia teploty
 • nehomogénne rozvrstvenie povrchovej teploty podlahy, čiže chladnejšie miesta medzi rúrkami
 • pri vyšších teplotách možnosť tepelnej nepohody v oblasti nôh
 • požadovaná vyššia teplota vykurovacej vody
 • vyššia spotreba energie
 • postačuje tenšia vrstva poteru vďaka „vystuženiu“ termoplechmi
 • rýchlejší reakčný čas pri nábehu a chladnutí
 • dobrá regulácia teploty
 • horizontálne vedenie tepla termoplechmi zabezpečuje rovnomernejšiu teplotu povrchu podlahy aj pri väčšom rozstupe potrubia
 • vzduchové vankúšiky pod termoplechom zabezpečujú dodatočnú tepelnú izoláciu
 • vyššia úspora energie a nákladov na prevádzku
 • vhodné pre aplikáciu s akýmkoľvek zdrojom tepla
 • zabezpečuje funkčnosť systému už pri veľmi nízkych prívodných teplotách vody, už od cca. 25 stupňov Celzia

Ukážka funkčnosti hliníkových termoplechov

Spoločný okruh, kde je časť opatrená husto uloženými hliníkovými termoplechmi (izba) - spodná časť obrázku. Na vrchnej časti obrázku je vidieť ten istý okruh, ale už bez termoplechov (chodba). Nad rúrkou je všade rovnaká teplota, ale v strede medzi rúrkami je viditeľný rozdiel. 

Nízke teploty podlahy dokazujú, že efekt vynikajúcej tepelnej vodivosti termoplechov je funkčný už aj pri takto nízkych teplotách vykurovacej vody!

Na rozdiel od vyššie uvedených ilustrácií, tu ide o konkrétne meranie v reálnych podmienkach stavby (Nemocnica novej generácie v Michalovciach).