Vykurovanie na najvyššej úrovni

Vykurovanie a chladenie jednoducho

Na chladenie a vykurovanie budov sú dnes kladené tie najvyššie požiadavky užívateľov, resp. prevádzkovateľov budov. Ak hovoríme o TEPELNEJ POHODE, tak sú možnosti konvenčných systémov v budovách v súčasnosti rýchle vyčerpané a sú využívané s viacerými obmädzeniami. V súčasnosti je snahou o vytvorenie optimálne využitého priestoru s čo najnižšou potrebou primárnej energie a to všetko súčasne s dosiahnutím optimálnej úrovne tepelnej pohody, pohodlia a užívateľskej prívetivosti.

Technické možnosti PYD®-THERMOSYSTEME otvára mnohé, takmer neobmedzené možnosti. Pyramídové reliéfne hliníkové termoplechy, integrované do podláh, stien a stropov, umožňujú maximálne efektívne odovzdávanie tepla, či už pri vykurovaní, ako aj pri systémoch chladenia. Ich jedinečný design umožňuje maximálnu efektivitu, šetrí priestor potrebný na skladovanie, nízku hmotnosť systému, malý vodný objem a vysokú regulačnú schopnosť. Užívateľ má takto lepší vplvy na výslednú teplotu v miestnostiach a lepšie možnosti jej prispôsobenia svojim požiadavkám. Regulácia teploty interiéru pomocou tepelného žiarenia je prirodzená pre väčšinu organizmov, ktoré sa fyziologicky lepšie vedia prispôsobovať svojim potrebám z pohľadu vnútornej regulácie teploty. Preto sú sálavé systémy väčšinou užívateľov hodnotené ako veľmi prijemné.

Systémy PYD®-THERMOSYSTEME sa integrujú blízko povrchov podláh, stien a stropov v mokrých aj suchých inštaláciách. Uloženie potrubia priemeru 20x2,0 mm vo vzdialenostiach 280 mm umožňuje nízky vodný objem a lepšiu regulačnú schopnosť systému. Hliníkové termoplechy zasa výrazne zvyšujú odovzdávanie tepla z vykurovacej, alebo do chladiacej vody. Hliníkové termoplechy vďaka svojej vysokej tepelnej vodivosti umožňujú dosahovať bezkonkurenčné homogénne rozloženie teploty v oblasti inštalácie. Profilovanie hliníkových termoplechov znamená zároveň zníženie potrebu poteru, alebo omietok o cca. 10%. To zasa zvyšuje regulačnú odozvu systému. Podiel sálavého žiarenia voči konvekcii je pri podlahovom vykurovaní cca. 60/40%, pri stenovom vykurovaní cca. 70/30% a pri stropnom vykurovaní až cca. 92/8%.

Máme všetko, čo potrebujete

Všetky vaše požiadavky sú pre nás našou každodennou prácou. Je jedno, či chcete vykurovať alebo chladiť obytný, priemyslený alebo športový objekt, či si želáte využiť ako vykurovaciu plochu podlahu, stenu alebo strop, mokrú alebo suchú montáž, dlažbu alebo parkety, alebo si želáte vonkajšie plochy zbaviť snehu a námrazy. Naše systémové produkty sú kompletizované širokou škálou príslušenstva tak, aby ste mohli úsporne vykurovať, alebo chladiť vaše priestory.

 

Patenty, úžitkové vzorky a DIN CERT

Naše oddelenie výskumu a vývoja je zdrojom našich viacerých patentov a úžitkových vzorov. Celé naše snaženie má jeden hlavný cieľ - našu činnosť a naše produkty permanentným spôsobom vylepšovať. Samozrejme naše produkty podliehajú patnetovej ochrane. Okrem toho sú vždy preskúšané certifikačným procesom DIN CERT.

Plne kompetentné technické a obchodné zastúpenia

Vytvorenie kompentenčných centier našich zástupcov nám umožňuje maximálne priblíženie sa k zákazníkovi so zohľadnením lokálnych odborných skúseností. Spätná väzba zahŕňajúca projektovú prípravu, riadenie projektov, prípravu súťažných podkladov atď. nám poskytuje potrebné informácie k vývoju a neustálej inovácii našich výrobkov. Snažíme sa neustále sprostredkovávať všetky potrebné informácie našim obchodným a montážnym partnerom a poskytovať potrebnú súčinnosť na mieste stavby. Rovnako uvedenie do prevádzky a nastavenie systému vykurovania a chladenie je pre nás najvyššou prioritou. 

Výroba s ohľadom na životné prostredie

Popri certifikácii DIN CERT, nezávislej kontrole, rovnako aj kontrole našich dodávateľov, je pre nás na prvom mieste ochrana životného prostredia pri výrobe a balení našich produktov. Všetky systémové komponenty môžu byť znehodnocované konvenčnými recyklačnými technikami. Aj naše patentované hliníkové termoplechy pochádzajú z recyklovaného hliníka.