História firmy H-AC Projekt s.r.o., ako projekčno-obchodnej firmy, sa viaže k roku 2008, ktorý bol rokom jej založenia. Spoločník a konateľ firmy, Ing. Kamil Halász, v oblasti projekcie a realizácie pracuje od roku 1998, ako autorizovaný stavebný inžinier. Firma H-AC Projekt s.r.o. je výhradným zastúpením firmy mi-Heiztechnik GmbH pre oblasť Slovenskej republiky od roku 2011. Od tohto roku firma zabezpečila inštaláciu tohto výnimočného systému v mnohých stavbách a získala mnoho spokojných zákazníkov a nových partnerov. 
 
Historické údaje
 
Už pred 2000 rokmi Rimania využívali výhody podlahového vykurovania, ktoré objavili. Bolo nazvané ako Hypokaust. Princípom bola distibúcia horúcich spalín z ohiska pod kamennú dlažbu. Na potery boli v pravidelných odstupoch rozmiestnené malé murované stĺpiky, ktoré niesli podlahu. Táto pozostávala z viacerých vrstiev poteru na tehlových dlaždiciach. Väčšina podláh bola potom osadená nádhernými mozaikami. Za účelom získania dostatočného tepla stáli po bokoch pece na drevo. Rušivý zápach bol odvádzaný šachtami z dutých tehál cez steny do exteriéru. Podlaha bola často tak horúca, že sa dala vyuívať len s pomocou drevených topánok. S pádom rímskej ríše táto technika upadla do zabudnutia. Hypokaustové vykurovanie sa uplatňovalo v stavbách rímskych domov, kúpeľoch, ako dokazujú početné archeologické vykopávky. Tento spôsob vykurovania sa vrátil v novej podobe v 20. storočí a dnes je opäť využívaný pri výstavbe bytových a občianskych budov.
 
Už viac než štvrťstoročia je firma mi-Heiztechnik GmbH považovaná za priekopnícku spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom plošného vykurovania založenom na tradíciách, inováciách a vlastnom výskume a vývoji, pričom získala rôzne patenty a úžitkové vzory. To všetko s jedným cieľom, zabezpečiť neustály proces zlepšovania svojich produktov.
So značkou PYD®-THERMOSYSTEME sme nastavili nové štandardy pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, rýchle reakčné časy, jednoduchú a užívateľsky príjemnú inštaláciu a najmä optimálnu tepelnú pohodu. Tým ponúkame komfort na najvyššej úrovni, dostupný pre celé spektrum našich zákazníkov. 
 
Dôležité dátumy
 
1969
Založenie inžinierskej firmy Michael Ilsanker pre vykurovanie, vetranie, sanitárne inštalácie. Vývoj podlahového vykurovania PYD.
1972
Patentová prihláška PYD podlahového vykurovania. Získanie patentov v Nemecku a vo Švajčiarsku.
1978
Založenie dcérskej spoločnosti v Rakúsku: Ingenieurbüro Michael Ilsanker GesmbH s konateľom Walterom Absmannom.
1983
Nákup pozemkov v Nemecku, Bischofswiesen/Strub.
1984
Výstavba novej výrobnej haly.
1985
Založenie firmy mi-Heiztechnik GmbH s konateľom Michaelom Ilsankerom.
1990
Prvá montáž suchých systémov.
1992
Rozšírenie činnosti, na územie dnešnej Českej republiky.
1996
PYD ako chránená značka.
1997
Udelenie patentu: metóda pre montáž podlahového vykurovania.
2002
Úžitkový vzor pre systém uchytenia. Novým obchodným riaditeľom sa stáva p. Manfred Rieger.
2003
Tvar hliníkových termoplechov je znovu vylepšený. 
2004
Ochrana úžitkovým vzorom pre upevňovacie zariadenie pre podlahové vykurovacie rúrky. Výrazné skrátenie času inštalácie prostredníctvom lepších upevňovacích systémov (patentová prihláška). Vlastná výroba svetovo ojedinelej korkovej podložky.
2005
Michael Ilsanker ide ako výkonný riaditeľ do zaslúženého dôchodku a Stefan Ilsanker sa stáva jediným konateľom firmy. Podaná žiadosť na patent na poťahovanie hliníkových plechov s podlahovým kúrením pre inštaláciu do sádrkových poterov a pre zvýšenie schopností odovzdávať/prijímať teplo. Ďalšie rozšírenie obchodnej siete v Nemecku, v EÚ, ako aj v časti východnej Európy.
2006
Prevzatie tackerovacieho systému PYD-FLOORCLIP do programu. Vo výrobnom programe je už 11 systémov vykurovania, už pod spoločným názvom PYD-THERMOSYSTEME. Prekročili sme inštaláciu viac ako 350.000 m² s PYD produktami. Rozšírenie aktivít do Južnej Afriky.
2008
Rozšírenie činnosti do Talianska a Turecka.
2009
Plošné pokrytie predaja v Nemecku. Rozšírená činnosť do Portugalska.
2010
Rôzne systémové testy pre vykurovanie/chladenie stropom a podlahou. Viac ako 500.000 m² inštalácií. Manfred Rieger prevzal 50% spoločnosti a stáva sa spolukonateľom. 
2011
Rozšírená činnosť do Slovenskej republiky. 
2013
Tackerovací systém PYD-FLOORCLIP obdržal certifákát DIN Certo.
2014
PYD-ALUFLOOR do poteru a PYD-ALUSPORT získavajú certifikát DIN CERTCO. Vylepšené vodiace oblúky pre podlahové vykurovanie. Spustenie výroby blokových/objektových staníc pre prípravu teplej vody. Rozšírenie výrobnej časti firmy.